2023

Terminliste

2023 - Første halvår (Oppdatert 8.3.23)


08.03. Onsdag 19.00-21.00 Øvelse Hønefoss kirke

12.03. Søndag 11.00 Musikkgudstjeneste Hønefoss kirke Korgruppe?

15.03. Onsdag 19.00.21.00 Øvelse/årsmøte Hønefoss kirke Årsmøte fra kl. 20.00 Grupper fra 18.00


22.03. Onsdag 19.00-21.00 Øvelse Hønefoss kirke Øvelsen kan bli i Haug kirke


26.03. Søndag 13.00 Orgelinnvielse Haug kirke Frammøte etter avtale


29.03. Onsdag 19.00-21.00 Øvelse Hønefoss kirke

05.04. Onsdag INGEN ØVELSE DEN STILLE UKE

07.04. Fredag 11.00 Gudstjeneste på langfredag Hønefoss kirke Frammøte etter avtale


09.04. Søndag 11.00 Påskedag høytidsgudstjeneste Hønefoss kirke Frammøte etter avtale


12.04. Onsdag 19.00-21.00 Øvelse Hønefoss kirke Øvelsen kan bli i Randsfjord kirke


19.04. Onsdag 19.00.21.00 Øvelse Hønefoss kirke


22.04. Lørdag 11.00 Konfirmasjonsgudstjeneste St. Teresia kat kirke I Norderhov kirke


26.04. Onsdag 19.00.21.00 Øvelse Hønefoss kirke

03.05. Onsdag 19.00-21.00 Øvelse Hønefoss kirke

10.05. Onsdag 19.00-21.00 Øvelse Hønefoss kirke

17.05. Onsdag INGEN ØVELSE Grunnlovsdag

24.05. Onsdag 19.00-21.00 Øvelse Hønefoss kirke


28.05. Søndag 11.00              Pinsedag høytidsgudstjeneste Hønefoss kirke Frammøte etter avtale

31.05. Onsdag 19.00-21.00 Øvelse Hønefoss kirke

07.06. Onsdag 19.00-21.00 Øvelse Hønefoss kirke Mulig institusjonsbesøk

11.06   Søndag 19.00            Orgelinnvielse Randsfjord kirke Frammøte etter avtale

14.06. Onsdag  19.00            Sommeravslutning

18.06 Gudstjeneste i Hønefoss kirke. Avskjed med Tor Magnus som sogneprestKor/Korgrupper/solister Ad hoc gudstjenester og konserter etter nærmere avtale

Gruppe/soslistævelser Etter avtale