Her er noen av korets tillitsvalgte 2018/2019:

Valgt fra koret:
Helge Pedersen (2 år)
Bente Tronrud (2 år) Leder
Berit Andreassen (2 år)

Oppnevnt av menighetsrådet:
Egil Håvard Lindsjørn

Vedtektsfestet styremedlem:
Dirigent Stein Sødal

Varamedlem: Grethe Renate Hillesund (1 år)