Her er noen av korets tillitsvalgte 2021/2022:

Valgt fra koret:


Bodil Johansen, leder 

tlf 993 34111

Elisabeth Aurdal, styremedlem 

tlf 957 75199 

Marit Svindal, styremedlem, leder av turkomite 

tlf 936 25998


Oppnevnt av menighetsrådet:
Egil Håvard Lindsjørn, kasserer/sekretær 

tlf 926 65165

Vedtektsfestet styremedlem:
Dirigent Stein Sødal 

tlf 901 42186

Anne Luther Johansen, vararepresentant 

tlf 905 73999