Dette er websiden til Hønefoss kirkekor. Koret ble re-etablert høsten 2016. Vi ønsker oss  40 medlemmer i koret, noe som vi mener er et passende antall.
Koret er et blandet kor med sopran, alt, tenor og bass.
Vi øver i Hønefoss kirke på onsdager fra klokka 19 til 21.
Årskontingenten er kr 200,- og skal betales til konto 2230 27 29208

 

Piano på farten?  Da kan du bruke denne siden.

Vi tar i mot nye medlemmer. Se vår kontaktside.